Search for:

REGULAMIN GABINETU DR WRONA W KARTUZACH

W gabinecie odbywają się wyłącznie wizyty wcześniej zaplanowane. Ze względu na specyfikę pracy wizyty umawiane są maksymalnie na okres 1 miesiąca (4 w niektórych przypadkach 5 tygodni). Nie umawiamy wizyt na bardziej odległe terminy.

UMAWIANIE WIZYT

Rejestrację wizyty można dokonać osobiście w gabinecie (w godzinach pracy), odpisując na SMS z przypomnieniem o wizycie lub mailowo pisząc na adres: gabinet@doktorwrona.pl

Aby dokonać skutecznej rezerwacji prosimy przesłać następujące dane:

  • imię i nazwisko Pacjenta/Pacjentki
  • PESEL
  • Nr telefonu
  • Adres mailowy

Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Prosimy o przybycie do gabinetu min. 5 minut przed planowaną godziną wizyty. Zasadniczo ustalona godzina wizyty to godzina rozpoczęcia wizyty nie wejścia do gabinetu.  W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut Pacjent traci priorytet i zostanie przyjęty jedynie między pozostałymi Pacjentami (prosimy o cierpliwe oczekiwanie na przyjęcie).

PRZYPOMNIENIA O WIZYCIE

Na 24 godziny przed umówionym terminem wizyty system wysyła SMS/MAIL z przypomnieniem o wizycie. Pacjent zobowiązany jest do odpowiedzi na wiadomość.
W przypadku potwierdzenia obecności należy odpisać wpisując tekst: TAK.
W przypadku odwołania wizyty wystarczy wpisać: NIE.
W przypadku prośby o zmianę terminu proszę wpisać: NIE, KOLEJNY TERMIN (wówczas automatycznie wyznaczymy pierwszy wolny termin).

Brak przypomnienia o wizycie, np. spowodowany awarią systemu nie zwalnia z obowiązku w niej uczestniczenia.

Nieodwołanie wizyty w terminie do minimum 12 godzin przed planowym jej terminem i nie zgłoszenie się na nią traktowane jest jako wizyta odbyta. Należy dokonać za nią płatności w wysokości równowartości nieodwołanej wizyty przy kolejnej wizycie.

Odwołanie wizyty należy dokonać w formie SMS/EMAIL.

PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszą wizytę konsultacyjną prosimy przybyć z minimum 10 minutowym wyprzedzeniem ze względu na konieczność założenia Karty Pacjenta.

Na konsultacji lekarz przedstawi wstępny plan leczenia oraz wystawi skierowanie na wykonanie niezbędnych zdjęć RTG w przypadku wskazania do leczenia lub w sytuacji gdy zdjęcie będzie wymagane do dalszej diagnostyki. Zostanie też przedstawiony wstępny kosztorys leczenia.

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na określoną godzinę. Szanujemy czas naszych Pacjentów i dokładamy wszelkich starań aby wizyty odbywały się punktualnie. Niestety, czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają (nawet standardowego leczenia nie można precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych). Może się, więc zdarzyć, że kolejny Pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem, za co z góry przepraszamy i prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkuminutowych opóźnień.

Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z awaryjnymi sytuacjami powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia.

LISTA REZERWOWA

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

ODWOŁYWANIE WIZYT

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem a pacjentem.

  • Umówioną wizytę można odwołać bez konsekwencji do minimum 12 godzin przed wyznaczonym terminem wizyty.
  • Wizytę należy odwołać odpisując: NIE na SMS/EMAIL z przypomnieniem o wizycie lub mailowo na adres gabinetu: gabinet@doktorwrona.pl

W przypadku odwołania wizyty z przyczyn leżących po stronie gabinetu (np. awaria prądu, sprzętu, choroba personelu) zostaną wyznaczone automatycznie nowe terminy wizyt. Stosowna informacja zostanie wysłana za pośrednictwem SMS/MAIL na znajdujące się w dokumentacji numery telefonu/mail. Prosimy o zgłaszania zmian w tym zakresie aby uniknąć powiadomienie na nieaktualne dane kontaktowe pacjenta.

Zmiany w terminach wizyty prosimy zgłaszać za pośrednictwem SMS/MAIL jak najwcześniej. Im wcześniej tym większa jest szansa na znalezienie dodatkowego terminu.

OPŁATA ZA NIEOBECNOŚĆ I NIEODWOŁANIE PRAWIDŁOWO WIZYTY

  • Ze względu na rezerwację czasu pracy Kliniki oraz efektywność i płynność przeprowadzanych zabiegów nieodbycie z winy pacjenta wizyty lub odwołanie wizyty w terminie krótszym niż 12 godz.  jest równoznaczne z obciążeniem Pacjenta kwotą w wysokości 100% równowartości nieodwołanej wizyty.
  • W przypadku Pacjentów, którzy posiadają 3 lub więcej nieobecności na wizytach, gabinet zastrzega sobie możliwość odmówienia realizowania lub kontynuacji leczenia. Warunkiem przyjęcia i rezerwacji nowych wizyt jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł na konto, 2 dni robocze przed wizytą.

Prosimy o odwołanie wizyty z wyprzedzeniem minimum 24 godzin przed planowanym terminem wizyty. Takie zachowanie pozwala innemu pacjentowi z listy rezerwowej skorzystać ze zwolnionego terminu.

SPÓŹNIENIA NA WIZYTĘ

Spóźnienia na wizytę powyżej 5 minut mogą uniemożliwić przeprowadzenie wizyty. Pacjent zostanie przyjęty jedynie między innymi Pacjentami. Pacjenci planowi traktowani są priorytetowo. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku do odwołania.